حسابداری پیشرفته

زیر سیستم حسابداری پیشرفته

زیر سیستم حسابداری پیشرفته

با استفاده از این زیر سیستم، تمام عملیات مالی مرتبط با فرآیندهای انبار به صورت یکپارچه صورت می پذیرد و اسناد مربوط به برگه های ورود و خروج کالا به صورت خودکار ثبت می گردد. همچنین اپراتورها قادر به ثبت اسناد به صورت دستی نیز می باشند.

بدین ترتیب انواع گزارشات مالی همچون صورت حساب مالی هر صاحب کالا، گزارشات مالی صندوق و درآمد، دفاتر کل و معین و بسیار امکانات دیگر در اختیار قرار می گیرد.

مشخصات

– ثبت اسناد حسابداری مرتبط با ورود و خروج کالاها به صورت خودکار
– ثبت دستی انواع اسناد حسابداری
– امکان تعریف حسابهای جداگانه برای هر صاحب کالا و هر هزینه
– امکان تعریف انواع ماهیت حساب
– امکان تعریف بانک و دسته چک و انجام عملیات چک
– امکان واگذاری چک و مشاهده وضعیت آن
– امکان تهیه گزارش صورت حساب مالی
– امکان تهیه گزارش ریز عملیات بانک
– امکان تهیه گزارش سررسید چک ها
– دفاتر روزنامه، معین و کل

جهت مشاهده دموی نرم افزار و یا تهیه محصول با ما تماس بگیرید.