خواب کالا

زیر سیستم محاسبه خواب کالای صاحبان کالا

زیر سیستم خواب کالا

در بسیاری از انبارهای عمومی، هزینه های انبارداری در صورت توقف انبار در کالا برای مدتی مشخص، شامل هزینه ای به نام خواب کالا می گردد. جهت محاسبه ی این هزینه می بایست اطلاعات دقیق از ورود و خروج کالاها و میزان باقی مانده از هر ورود پس از هر عملیات خروج بررسی گردد که شامل فرمولی بسیار پیچیده می باشد. در عمل می توان گفت محاسبه دستی خواب کالا فرآیندی بسیار سخت و در بسیاری از موارد نشدنی است.

با استفاده از زیرسیستم خواب کالا در نرم افزار انباردار، این محاسبات به سادگی صورت می پذیرد. کافی است بازه زمانی مورد نظر خود به عنوان دوره ی خواب کالا را درج نمایید تا نرم افزار این محاسبات را با دقت و سرعت بسیار بالا در اختیار بگذارد.

مشخصات

– محاسبه به روش تجمیع مانده از قبل، ورود و مانده کنونی
– محاسبه به روش تجمیع مانده از قبل و مانده کنونی
– محاسبه دقیق بر اساس زمان ورود و خروج کالا با فاصله دلخواه
– ثبت سند حسابداری خواب کالا
– مشاهده اسناد قبلی در هر محاسبه
– امکان خروجی اکسل

جهت مشاهده دموی نرم افزار و یا تهیه محصول با ما تماس بگیرید.