ردیف

زیر سیستم کنترل شماره ردیف

زیر سیستم کنترل شماره ردیف

در بسیاری از انبارها همچون انبارهای آهن، سیم و کابل و مصالح، مفهومی به نام ردیف رواج دارد. بدین ترتیب که هر کالایی در انبار در هر مرحله جابجایی و تراکنش کد کالای جدیدی را به عنوان ردیف به خود می گیرد. این شماره ردیف به عنوان شماره حواله و جهت خرید و فروش کالا نیز کاربرد خواهد داشت.

زیر سیستم کنترل شماره ردیف نرم افزار انباردار، در فرآیندهای حواله، خروج و انتقال به صورت هوشمندانه این ردیف ها را کنترل می نماید.

مشخصات

– استفاده از شماره ردیف در قالب کد کالا
– استفاده از ردیف در شماره حواله
– معنادار بودن شماره ردیف و امکان رهگیری مالکان قبلی کالا
– تولید خودکار شماره و ممیز های ردیف
– امکان خروج با استفاده از شماره ردیف
– شناسایی خودکار نوع کالا و صاحب کالا از روی ردیف توسط نرم افزار
– کاربری بسیار ساده
– بی نیاز از هرگونه ثبت دفتری جداگانه ردیف ها

جهت مشاهده دموی نرم افزار و یا تهیه محصول با ما تماس بگیرید.