هسته اصلی نرم افزار انباردار

مدیریت جامع ورود و خروج کالاها در انبارهای عمومی و شرکتی

نرم افزار انباردار پس از تحقیق و بررسی بسیار و طی مراحل آزمایشی متعدد در بستر انبارهای حقیقی طراحی و پیاده سازی شده است. در این نرم افزار با توجه به اصول و قواعد جاری و عرف در میان انبارداران، بخش های مختلف و عملکردهایشان تعریف گردیده است. در هسته اصلی نرم افزار مفاهیمی همچون تعریف صاحبان کالا، کالاها، انواع برگه های حواله، ورود و خروج کالا و کادرکس ها و گزارشات متعدد گنجانده شده است. هسته ی اصلی نرم افزار انباردار در هر دو نسخه ی انبارهای عمومی و انبارهای اختصاصی (شرکتی) دارای بخش های متعددی است که در ادامه به آنها می پردازیم:

صاحبان کالا و انبارها

– تعریف نامحدود صاحبان کالا
– ثبت مشخصات فردی صاحب کالا در صورت تمایل
– تعریف انبارها و سوله های مختلف برای انبارهای شرکتی
– امکان تعریف انبار ضایعات
– امکان استفاده از نام مستعار
– ثبت نمونه امضا در قالب تصویر
– گزارشات و کاردکس های ویژه هر صاحب کالا
– مشاهده موجودی هر صاحب کالا با ساختار دلخواه
– نگهداری حواله های باطل شده ی هر صاحب کالا به عنوان سابقه
– امکان ارائه چاپ دسته ای برگه ها بر اساس تاریخ به صاحب کالا
– امکان ارائه چاپ دسته ای برگه ها بر اساس شماره به صاحب کالا

کالاها

– امکان گروه بندی کالاها در قالب ساختار درختی
– تعداد نامحدود گروه و سطوح گروه بندی
– امکان تعریف کالا به صورت اختصاصی برای هر صاحب کالا
– امکان تعریف کالا به صورت کالای عمومی
– امکان کددهی برای کالاها و جلوگیری هوشمند از ثبت کد تکراری
– امکان تعریف هزینه های ثابت انبارداری برای هر کالا
– امکان تعریف ویژگی برای کالاها
– امکان تعریف یک و یا دو واحد برای هر کالا
– امکان تولید کاردکس جداگانه برای هر کالا
– امکان مشاهده موجودی کالا بر اساس ویژگی

ورود و خروج کالا

– امکان ثبت انواع حواله (اعلان مجوز خروج کالا)
– امکان جستجو میان حواله ها
– امکان مشاهده برگه (برگه های) خروج مرتبط با هر حواله
– امکان ثبت برگ ورود کالا
– امکان جستجوی پیشرفته میان برگه های ورود
– امکان ثبت برگ خروج مستقیم کالا
– امکان ثبت برگ خروج بر اساس حواله
– امکان خروج یک حواله به صورت مرحله ای و در قالب چند برگ خروج
– امکان ثبت برگ انتقال (تغییر نام صاحب کالا) میان دو صاحب کالا
– امکان ثبت برگ وارسی (ضایعات)
– امکان جستجوی کامل میان برگه های خروج
– امکان درج هزینه های غیر ثابت برای برگه های ورود و خروج
– امکان ثبت رسید باربری در برگ خروج
– امکان ثبت وزن قبل و بعد از بارگیری
– امکان مشاهده موجودی کالاها در هنگام ثبت ورود و خروج
– سیستم هوشمند جلوگیری از خطاهای انسانی در هنگام ثبت برگه ها

گزارشات

– گزارش موجودی کالاها برای هر صاحب کالا با انواع فیلترها
– کاردکس کلی برای هر صاحب کالا با قابلیت انتخاب کالاهای مورد نظر
– کاردکس عددی برای هر صاحب کالا با قابلیت انتخاب کالاهای مورد نظر
– امکان ورود به هر یک برگه های موجود در کاردکس کلی
– گزارش درآمد بر اساس بیجک و رسید های ثبت شده و هزینه ها
– گزارش بیجک ها و رسید های تسویه نشده به تفکیک
– گزارش عملکرد کاربران نرم افزار
– گزارش هزینه های داخلی انبار
– گزارش برگه های باطل شده
– گزارش پیشرفته انبارگردانی با فیلترهای متنوع و بسیار کاربردی

حسابداری پایه

– امکان تعریف حساب برای هر صاحب کالا
– امکان ثبت اسناد دریافتی و یا پرداختی برای هر صاحب کالا
– امکان گزارش حساب و کتاب برای هر صاحب کالا
– امکان صدور قبض رسید با سربرگ انبار برای پرداختی ها
– امکان ثبت هزینه های روزانه انبار

تنظیمات و شخصی سازی

– تنظیمات کنترلی کامل در مورد عملکرد نرم افزار
– تنظیمات نمایشی در مورد بخش های مختلف نرم افزار
– مدیریت کاربران و تخصیص سطوح دسترسی به ایشان
– تنظیمات در ساختار فونت ها و متون برگه های ورود و خروج
– تنظیمات عمومی نرم افزار و مسیرهای پشیتیبان و غیره
– تعریف مقادیر پیشفرض همچون مبادی کالاها، رانندگان، واحدها و …

سایر امکانات

– تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی آن
– بستن دوره و ورود به دوره جدید
– چاپ دسته ای برگه های ورود و خروج
– ماشین حساب و دفتر تلفن
– امکان قفل نمودن نرم افزار جهت حفاظت از اطلاعات

جهت مشاهده دموی نرم افزار و یا تهیه محصول با ما تماس بگیرید.