پیام کوتاه

زیر سیستم اطلاع رسانی به صاحبان کالا از طریق پیامک

زیر سیستم پیام کوتاه

با استفاده از این زیر سیستم در کنار سامانه ارسال و دریافت پیامک ساپک می توانید به راحتی فرآیند های رخ داده در انبار را به اطلاع صاحب کالای مربوطه برسانید. برگه های ورود، خروج و انتقال فرآیندهایی هستند که از طریق پیامک اطلاع رسانی می شوند.

علاوه بر امکان ارسال پیامک های خودکار انبارداری، ساپک امکانات کامل یک سامانه ارسال و دریافت پیامک را در اختیار کاربر می گذارد. ارسال پیامک های گروهی، سریالی و … از این دست امکانات می باشند.

مشخصات

– امکان انتخاب صاحبان کالای خاص جهت ارسال پیامک
– ارسال پیامک پس پایان ثبت برگه و چاپ آن
– ارسال برگه های ورود با تنظیمات متن دلخواه
– ارسال برگه های خروج با تنظیمات متن دلخواه
– ارسال برگه های انتقال با تنظیمات متن دلخواه
– امکان ارسال پیامک به شماره یا شماره های خاص
– امکان ارسال پیامک گروهی و یا سریالی
– امکان استفاده از سامانه پیامک جهت پاسخگویی خودکار به پیامک ها

جهت مشاهده دموی نرم افزار و یا تهیه محصول با ما تماس بگیرید.