کالر آی دی

زیر سیستم شناسایی تماس های ورودی انبار

زیر سیستم کالر آی دی

با استفاده از این زیر سیستم، پس از ثبت شماره تماس های صاحبان کالا (و سایر شماره های مورد نیاز) در دفترچه تلفن نرم افزار در صورت تماس ایشان با انبار، اپراتورهای نرم افزار انبارداری اعلانی در محیط نرم افزار خود دریافت می دارند.

این قابلیت به ویژه در انبارهای بزرگ و دارای اپراتورهای متعدد تاثیر مهمی در نظم و تسریع امور صاحبان کالا خواهد داشت.

جهت مشاهده دموی نرم افزار و یا تهیه محصول با ما تماس بگیرید.