ورود به سايت
قابليتهاي نرم افزار
 
درخواست خريد

جهت سفارش خريد نرم افزار، كسب اطلاعات در مورد شرايط فروش و يا مشاهده دموي نرم افزار با واحد فروش شركت مهندسي كاراپرداز تماس حاصل فرماييد.

واحد فروش :41378 (9821+)

 
مشخصات عمومي نرم افزار انباردار

نرم افزار انباردار، يك نرم افزار با قابليتهاي خاص بوده و ويژه مديريت انبارهاي عمومي و اختصاصي طراحي شده است. با توجه به اين مساله، قابليتهاي اين نرم افزار با ساير نرم افزارهاي مشابه كه مبتني بر سيستمهاي حسابداري و خريد و فروش مي باشد، متفاوت بوده و كاملا جهت مديريت امور انبار طراحي شده است. برخي قابليتهاي عمومي اين نرم افزار عبارتند از :

 • امکان تعريف ساختار درختي جهت مديريت گروه بندي کالاها
 • امکان دسترسي به اطلاعات کالاها در قالب ساختار درختي يا مستقيم
 • امكان صدور رسيد (برگ ورود کالا)
 • امكان صدور بيجك (برگ خروج کالا)
 • امكان ثبت حواله و صدور برگ خروج كالا از روي حواله صادر شده و كنترل مانده هر حواله
 • امكان صدور برگ درخواست خريد و صدور برگ ورود كالا از روي درخواست خريد صادر شده
 • امكان ثبت مشخصات مربوط به تجار و صاحبان كالا
 • ثبت هزينه هاي روزانه
 • امكان انتقال كالا يا تغيير نام كالا يا جابجايي بين انبارها
 • ثبت ليست كالاهاي وارسي شده يا ضايعاتي
 • كنترل موجودي كالا هنگام خروج يا ورود
 • امكان محاسبه درآمد و هزينه ها بصورت روزانه، هفتگي، ماهيانه و ...
 • امكان ثبت بيجكهاي تسويه نشده و گزارشات مختلف از آنها
 • امكان جستجوي حواله هاي تجار و صاحبان كالا
 • امكان توليد و چاپ ليست اجناس و موجودي كالاهاي مربوط به يك تاجر يا صاحب كالا
 • عدم دسترسي افراد غير مجاز به سيستم
 • امکان جستجوی ترکيبی کليه اطلاعات برگه های ورود کالا
 • امکان جستجوی ترکيبی کليه اطلاعات برگه های خروج کالا
 • امکان ثبت عملکرد کاربران و گزارش گيری متنوع از عمليات کاربران
 • امکان کنسل کردن يا حذف کامل برگه های ورود و خروج
 • امكان ثبت و چاپ بيجك گاراژي (برگ باربري)
 • امکان جستجوی اطلاعات کالا براساس تطبيق عبارت مورد جستجو با بخشی از نام کالا يا تطابق کامل با نام کالا
 • نمايش هوشمند كالاهاي مربوط به يك صاحب كالا هنگام ثبت رسيد و بيجك بصورت ليست يا تايپ حروف اول كالا
 • كنترل خودكار يا دستي هزينه انبارداري
 • امكان چاپ ليست هزينه هاي هفتگي، ماهيانه يا سالانه بصورت تفكيكي
 • امكان مشاهده ليست حواله هاي صادر شده در تاريخهاي مختلف از طرف صاحب كالا
 • امكان چاپ ليست موجودي اجناس مربوط به يك صاحب كالا به صورت كلي يا انتخابي در زمانهاي خاص
 • امكان ثبت تاريخ و ساعت ورود و خروج كالا در رسيد و بيجك
 • كنترل خودكار و دستي شماره رسيد و بيجك توسط نرم افزار
 • ثبت خودكار ليست خريداران و رانندگان براي سهولت در دسترسي هاي بعدي
 • امكان ثبت حواله هاي نامعتبر براي جلوگيري از مشكلات احتمالي
 • امكان چاپ كاردكس كالا
 • امكان انبارگرداني و شمارش كالاهاي كل انبارها مستقل از صاحب كالا و نمايش تفكيكي موجودي هر صاحب كالا
 • امكان چاپ كاردكس كلي كالا با انتخاب يك يا چند كالا و انتخاب نوع اسناد (وروديها، خروجيها يا هردو )‌ به همراه تعيين محدوده زماني
 • امکان گزارش گيري از کالاها بصورت گروهي با توجه به گروه بندي درختي تعريف شده
 • امكان ثبت چند هزينه مختلف براي هر برگ خروج و ورود و ارائه گزارشات آماري براي هريك بصورت تفكيكي
 • امكان ثبت هزينه انبارداري براي هر واحد كالا و كنترل خودكار هزينه ها توسط سيستم
 • امكان مشاهده ليست برگه هاي خروج صادر شده در طول روز يا هر محدوده زماني دلخواه جهت بررسي وضعيت برگه هاي تسويه نشده يا ارائه به صاحبان كالا
 • حسابداري انبار جهت مديريت دريافتها و پرداختهاي مالي با افراد در انبار
 • امكان صدور قبض رسيد جهت كنترل دريافتهاي انجام شده و ثبت خودكار سند حسابداري (درصورت تمايل)
 • امکان فکس نمودن بيجک، رسيد، ليست موجودي، کاردکس کالا و ساير گزارشات بدون نياز به دستگاه فکس
 
صفحه اصلي    |   معرفي انبارداري   |   مشخصات نرم افزار    |   مشتريان    |   تماس با ما
شركت مهندسي كاراپرداز
طراحي سايت - شركت مهندسي كاراپرداز