ورود به سايت
??? ???????? - ??? ????? ?????????
قابليتهاي نرم افزار
 
حسابداري پيشرفته

بخش حسابداري پيشرفته نرم افزار انبارداري جهت مديريت امور مالي انبار و مبتني بر ساختارهاي انبار طراحي و توليد شده است. در اين قسمت امكان ثبت اسناد مالي مربوط به برگه هاي ورود و خروج، دريافت و پرداخت، ثبت و واگذاري چك، انواع گزارشات مالي و ... در اختيار كاربر قرار داده خواهد شد. برخي قابليتهاي اين قسمت عبارتند از :

 • امكان تعريف انواع ماهيت حساب جهت استفاده در طرف حسابها
 • امكان تعريف انواع طرف حساب با ماهيت هاي مختلف
 • امكان ثبت سند بصورت روزانه به همراه انتخاب طرفهاي بدهكار و بستانكار
 • امكان ثبت دريافت و پرداخت نقدي و چكي بدون نياز به ثبت سند
 • تشخيص هوشمند ثبت چك و دريافت مشخصات چك 
 • امكان واگذاري چك يا چكهاي دريافتي به ساير طرف حسابها مانند صندوق، بانك حساب جاري، بدهكار و بستانكار و ...
 • امكان ثبت سند بصورت چندگانه جهت سهولت در دريافت و پرداختهاي دسته اي
 • امكان تعريف دسته چك و كنترل شماره چكهاي ثبت شده
 • امكان ثبت سند اتوماتيك از برگه هاي ورود و خروج و ارتباط اسناد با برگه هاي ورود و خروج
 • امكان ثبت سند تسويه بنا به درخواست كاربر براي هريك از برگه هاي ورود و خروج
 • امكان تعريف نوع درآمدي يا غير درآمدي براي هزينه هاي ورود و خروج جهت ثبت دريافت ها در صندوق يا حساب مرتبط 
 • امكان گزارش قبض دريافت و قبض پرداخت (نقدي - چكي)
 • گزارش صورت حساب مالي يك طرف حساب در بازه هاي زماني مختلف 
 • گزارش مانده حسابها
 • گزارش دفتر چك
 • گزارش عملكرد چكي
 • گزارش ريز عمليات بانك
 • گزارش مانده حساب بانكها
 • گزارش اسناد بانكها
 • گزارش دفتر روزنامه بصورت خلاصه و استاندارد
 • گزارش دفتر معين و دفتر كل
 • و ....
 
صفحه اصلي    |   معرفي انبارداري   |   مشخصات نرم افزار    |   مشتريان    |   تماس با ما
شركت مهندسي كاراپرداز
طراحي سايت - شركت مهندسي كاراپرداز